X-Ray Center - Entegre Politikaları /

X-Ray Center / KALİTE POLİTİKASI
X-RAY CENTER firmasının stratejik hedefi X-Ray Tarama ve Entegre Güvenlik Sistemleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda bilinen, aranılan ve güvenilen firmalar arasında ön saflarda yer almak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için;
- Müşteri beklentilerini tam olarak karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak için ISO 9001:2015 şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmasını, etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini destekler,
- Ar-Ge faaliyetleriyle en son teknolojiyi takip eder,
- Çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarıp üst seviyede kullanabilmeleri için eğitim ve ekip çalışmalarını destekler; çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini oluşturur,
- Kaliteden ödün vermeden müşterilerimize daha uygun fiyatlarda ürün sunabilmek için süreç performanslarını izler ve sürekli iyileştirme çalışmalarını destekler,
- Müşteriler ve çalışanlarla birlikte ilişkide olduğu tüm tarafların beklentilerini değerlendirir; ulusal ve uluslararası normlara uygun, insana ve çevreye saygılı ve iş ahlakı çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.
Misyon: Ülkemizin X-Ray Tarama ve Entegre Güvenlik Sistemi ihtiyaçlarını dünya standartlarında yerli üretim ile sağlayarak istihdam yaratırken, ihracatımızı artırarak ekonomiye katkıda bulunmaktır.
Vizyon: Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda bilinen, aranılan ve güvenilen firmalar arasında ön saflarda yer alan global bir üretici olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

----------------------------------------------------

X-Ray Center / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI (İSG) POLİTİKASI
X-RAY CENTER olarak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz. ISO 45001 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak, aşağıdaki prensipleri benimsemekteyiz:

 1. Risk Değerlendirmesi ve Önlemler:
  • İş yerindeki riskleri değerlendiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.
  • Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak için sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.
 2. Eğitim ve Farkındalık:
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli eğitimler veriyoruz.
  • Bilinçliliği artırmak için farkındalık kampanyaları düzenliyoruz.
 3. İş Ekipmanları ve Araçları:
  • İş ekipmanlarının düzenli bakımını yaparak güvenli kullanımını sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımıza doğru kullanımı öğretiyoruz.
  • Acil Durum Planları: Yangın, tahliye, ilk yardım gibi acil durumlar için planlar oluşturuyoruz ve çalışanlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz.
  • Yasal Uyum: Tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve yönetmeliklere tam uyum sağlamak için gereken adımları atıyoruz.
Bu politika, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. ISO 45001 sertifikamızla bu taahhüdümüzü destekliyoruz. 🌿

----------------------------------------------------

X-Ray Center / ÇEVRE POLİTİKASI
X-RAY CENTER olarak, çevre sorunlarına duyarlı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Amacımız, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki prensipleri benimsemekteyiz:
 • Çevre Performansı: ISO 14001:2015 standartlarına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kurarak, çevre performansımızı sürekli olarak izlemekte ve iyileştirmekteyiz.
 • Atık Yönetimi: Atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve doğru şekilde bertaraf edilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Atık yönetiminde yerel ve ulusal yasalara tam uyum sağlıyoruz.
 • Enerji Verimliliği: Enerji tüketimini minimize etmek için teknolojik yenilikleri takip ediyor ve enerji verimliliği projelerine yatırım yapıyoruz.
 • Çevre Bilincini Artırma: Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendiriyor, eğitimler düzenliyoruz.
 • Yasal Uyum: Tüm çevre mevzuatına ve yönetmeliklere tam uyum sağlamak için gereken adımları atıyoruz.

  Bu politika, X-RAY CENTER’ın çevre alanındaki taahhüdünü yansıtmakta ve ISO 14001 sertifikamızla desteklenmektedir. Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik için çalışmaya devam ediyoruz. 🌿